Ползи


Служителите, осъществяващи продажба на самолетни билети трябва да имат завършено висше или средно образование, или придобита професионална квалификация в областта на туризма, да владеят поне един чужд език и да притежават сертификат, удостоверяващ IATA квалификация.

За получаването на такъв сертификат е необходимо да се премине през специален курс на обучение на IATA/UFTAA и успешно да бъде положен изпит.

Знанията, които придобиват курсистите след обучението, им позволяват да правят самолетни и хотелски резервации, да калкулират тарифи за въздушен пътнически превоз, да попълват международни пътнически документи в съответствие с изискванията на IATA, да придобият необходимите умения за обслужване на клиентите, да разберат ролята на глобалните резервационни системи и интернет за развитието на туристиче¬ската индустрия. След успешното полагане на изпитите за това ниво, курсистите получават DTTF – Diploma in Travel and Tourism Foundation.